MUDr. David Doležil, Ph.D.


DADO MEDICAL s.r.o

MUDr. David Doležil, Ph.D.

Lékařský tým
MUDr. David Doležil, Ph.D. 

Jméno a příjmení:
David Doležil
Narozen:
1965
Stav:
ženatý, 2 děti


Profesionální orientace:
Neurologie (neuroimunologie, intenzívní péče, bolesti hlavy)
Přednosta Neurologické kliniky 3.LF UK Praha a FNKV od 6/2008 do 5/2011
Primář Neurologického odd.SN Opava od 1/2007 do 5/2008
Zástupce přednosty neurologické kliniky FN Ostrava pro VVČ od 11/2001-10/2006
Odb. as. Zdravotně-sociální fakulty Ostravské university do 9/2007
Odb. as. NK LF UP Olomouc, Externí učitel NK 3.LF UK Praha
Člen a místopředseda DR  FN Ostrava  do 6/2006
Člen oborové rady pro neurologii LF UP Olomouc od 10/2006 do 10/2008

Vzdělání:
Ph.D. (LF UP Olomouc) 8.11.2002
Atestace z neurologie 2.stupně 18.5.1998
Atestace z neurologie 1.stupně 10.4.1995
3.LF UK Praha 1986-1992
Gymnázium Ostrava 1980-1984

Odborné stáže:
St.Vincent Hospital, Indianapolis, USA, srpen-listopad 1998, zaměření  stáže na Multiple  Sclerosis
Katolická univerzita,Policlinico Gemelli,Řím, Itálie, únor-březen 1997, zaměření stáže na Myasthenia Gravis
Členství v odborných společnostech:
Člen výboru ČNS, revizní komise do 12/2008
Člen komise Intenzive Care  EFNS
Předseda Neurointezivistické sekce ČNS
Předseda sekce Mladých neurologů ČNS
Člen předsednictva Czech Headache Society
Člen  International Headache Society
Člen Neuroimunologické  a likvorologické sekce ČNS
Členství v redakčních radách odborných časopisů:
Současná klinická praxe
Farmakoterapie
Neurologie pro praxi


Odborné aktivity:
Pravidelná účast na všech významných neurologických sjezdech republikových i mezinárodních s aktivní účastí. Řešitel řady klinických studií v oblasti Multiple Sclerosis, Migrény, Parkinsonovy choroby, CMP, Demence, Epilepsie. Organizátor odborných sjezdů, konferencí a seminářů.


“Usilujeme o to, abychom Vám poskytli nejlepší diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění„